CALL US
TODAY!
(+66) 2 082 9811

งานซ่อมบำรุงและความพร้อมของอะไหล่

      ด้วยประสบการณ์อย่างยาวนานในธุรกิจขายและให้เช่าเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง ทางบริษัทฯมีความพร้อมในการจัดหาอะไหล่เพื่อซ่อมบำรุงและให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานอย่างเป็นปกติโดยไม่กระทบการทำงานของลูกค้า ในส่วนของอะไหล่เรามีความพร้อมทั้งอะไหล่แท้ อะไหล่ OEM หรือ อะไหล่มือสองจากต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในแง่ของต้นทุนการซ่อมบำรุงของลูกค้ากรณีลูกค้าต้องการให้เราจัดหาให้


29 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 1598 ครั้ง

Engine by shopup.com